natasja.wals@nmw-sporttherapeut.nl   |   06-19190714
Follow us :-

Aanvullende voorwaarden

Coronavoorwaarden

Als u een afspraak wilt maken, stel ik van tevoren de volgende vragen:

– Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?

– Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?

– Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?

– Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Zijn de antwoorden nee, dan kunt u een afspraak maken. Is het antwoord op één van de vragen ja, dan moeten we de afspraak nog even uitstellen.

Extra voorwaarden i.v.m. Corona

  • Hou zoveel mogelijk 1,5 meter afstand voor en na de  behandeling.
  • Kom maximaal 5 minuten voor de start van de behandeling.
  • Wij verwelkomen elkaar met een glimlach en niet met een hand.
  • I.v.m. hygiëne ligt u niet onder uw eigen handdoeken, maar hebben wij voor elke klant een schone set. (ook hoeslaken)
  • Klant wast de handen bij binnenkomst.
  • Na elke behandeling wordt de tafel gedesinfecteerd en worden de contact oppervlakten schoongemaakt. De massageruimte wordt geventileerd.
  • Heeft u milde verkoudheidsklachten? Verzet dan kosteloos de afspraak.
  • Betaal zoveel mogelijk contactloos. Betaalt u toch contant, leg het geld dan op de tafel.
  • Behandelaar en klant nemen beide verantwoordelijkheid voor het hygiëne protocol.

Gewone voorwaarden

1.Bij NMW worden geen erotische massages gegeven.
2.Bij de eerste massage worden een aantal vragen gesteld m.b.t. uw sportieve en medisch verleden om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen.
3.Als u onder behandeling bent bij een arts, therapeut of specialist dan kan ik vragen of u daarmee wilt overleggen of massage verstandig is.
4.Een afspraak kunt u 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen. Als u op de dag zelf afzegt, breng ik 50% van de behandelingskosten in rekening.
5.Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
6.De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen.
7.Bij NMW staat hygiëne hoog aangeschreven. Ik verwacht van cliënten dat zij hier ook zorg voor dragen.

AVG register verwerkingsactiviteiten

NMW sport- en voetreflextherapeut, gevestigd aan Nijlstraat 43
1448 NW Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.nmw-sporttherapeut.nl Nijlstraat 43
1448 NW Purmerend
+31619190714

Persoonsgegevens die wij verwerken
NMW sport- en voetreflextherapeut verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Behandelingen
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
NMW sport- en voetreflextherapeut verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
NMW sport- en voetreflextherapeut verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
NMW sport- en voetreflextherapeut neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van NMW sport- en voetreflextherapeut) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NMW sport- en voetreflextherapeut bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoongegevens: 1 jaar na de laatste behandeling
Behandelgegevens: 1 jaar na de laatste behandeling

Delen van persoonsgegevens met derden
NMW sport- en voetreflextherapeut verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NMW sport- en voetreflextherapeut en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar natasja.wals@nmw-sporttherapeut.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

NMW sport- en voetreflextherapeut wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NMW sport- en voetreflextherapeut neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via tel. +31619190714 of via natasja.wals@nmw-sporttherapeut.nl